Vaška situla

Vaška situla med drugimi motivi popisuje borilno tradicijo stare dobe, katerih zapuščino lahko najdemo tudi na tako imenovanih situlah.
In prav s takšno se ponašamo Slovenci najdeno v Vačah pri Litiji. Podobne situle najdemo tudi pri naših sosedih Italijanih.

Citat RTV SLO:

"Ko so v 9. in 8. stoletju pred našim štetjem na tleh današnje Grčije pričeli s številnimi športnimi prireditvami v čast grškim bogovom in so te na Peloponezu leta 776 pred našim štetjem prerasle v 4 - letne olimpijske igre, so se športni ali vsaj tekmovalni prizori pojavili tudi na tleh današnje Dolenjske, med takratnim ljudstvom starejše železne dobe. Toda, so bile dolenjske igre upodobljene recimo na situli z Vač pri Litiji ali na pasni sponi z Magdalinske gore, namenjene izključno vladarjem? Ali pa so imeli halštatski vladarji obeležja herojev, tako kot v Grčiji? O halštatskih herojih vemo le malo. Še največ nam o tem svetu povedo situlski prizori. Kakšno vlogo so torej imele halštatske športne igre, predvsem izstopajoči dvoboj z ročkami, na primer, v tedanji družbi železne dobe?"http://tvslo.si/predvajaj/vladarske-igre-zelezne-dobe-dokumentarna-oddaja/ava2.21751394/00:20:05/0:0:0/

http://www.rtvslo.si/odprtikop/dokumentarci/vladarske-igre-zelezne-dobe/
Situla Bienvenuti - boksarja (Italija)

Situla Certosa - plašč posode (Italija) -  boksarja

Vaška situla - v Vačah pri Litiji


Viri: slovanstvo.si, hervardi.com, Narodni muzej, Vače, terzocircolotv.it, eu2008.si