MD - Savate zveza SLO

V svojem magistrskem delu je Jurij Obreza je leta 2007 postavil strategijo razvoja Savate zveze Slovenije in njene vpetosti v slovenski in mednarodni športni prostor.