Izkaznica

Za vpis časa treniranja, evidenc nastopov in zrelosti nastopanja na uradnih tekmovanjih SVZS in FIS ter pri sodniškem in trenerskem delu,
uporabljamo vsi člani registriranih savate klubov enotno izkaznico Savate zveze Slovenije, ki vsakega člana, (ki trenira savate v Sloveniji) vodi pod svojo redno številko.
Brez te izkaznice je delovanje v savate športu nerazpoznavno tako v Savate zvezi Slovenije (SVZS) kot v Mednarodni savate zvezi (FIS).
Izkaznica je tudi evidenca za vpis v aplikacijo ŠPAK in kasneje v Olimp za potrebe vrhunskega športa.

 Prednja stran
 Hrbtna stran